Transformeer in het sociale domein

Als gevolg van de drie decentralisaties: 3D; jeugdzorg, WMO en de participatiewet, zijn bij uw gemeente of instelling de taken en verantwoordelijkheden ingrijpend en fundamenteel veranderd. U heeft hard gewerkt om de structuurkant van deze transities goed voor elkaar te krijgen. En met succes. We bevinden ons in de fase van decentralisatie en transitie naar daadwerkelijke transformatie. U ondervindt dagelijks dat hier heel veel meer voor nodig is.

Transformeren vraagt veel van mensen

De essentie van de decentralisaties is dat mensen meer vanuit hun eigen kracht, of samen met anderen zichzelf ‘kunnen redden’. Dat zij zelf initiatieven nemen bij (dreigende) problemen en dat eventuele ondersteuning laagdrempelig en dichtbij wordt georganiseerd. Zo realiseren we met elkaar onder meer de financiële taakstelling van de decentralisaties.

Een complexe uitdaging...

Decentraliseren betekent niet alleen een belangrijke andere rol voor burgers, maar ook voor u als management. Het vraagt van u en uw organisatie flexibiliteit, creativiteit, innovatie, verandervermogen en het vermogen tot het bedenken van en bouwen aan nieuwe en andere oplossingen.

... voor uw gemeente, instelling, burgers...

Het vraagt om een ander samenspel tussen gemeenten, instellingen en vitale en meer kwetsbare burgers. Een complexe uitdaging. Wij helpen u hier graag bij.

Meer informatie? Bel of mail ons.